ایسیو گاز نسل دوم روا آوا 

Odoo • A picture with a caption
 

 ايسيو گاز نسل دو روا آوا (لندي) در واحد تحقيق و توسعه آوا الکتريک طراحي گرديده و نسبت به ساير محصولات مشابه در بازار داراي مزاياي زير است.


 مشکل پرش ناخواسته از سوخت گاز به بنزين در آن به طور کامل برطرف گرديده است.


 اگر خودروي شما مجهز به ايسيو آوا است مي توانيد خودرو را فقط با سوخت گاز روشن نماييد. براي توضيحات بيشتر در خصوص استارت اضطراري اينجا را کليک نماييد.

 شتاب بيشتر خودرو به طور محسوس نتيجه عملکرد بهينه اين محصول است.


 ايمني بيشتر خودرو با در نظر گرفتن محدوده هاي عملکردي مجاز براي هر عملگر به ازاي مقادير ناصحيح ورودي از سنسورها فراهم گرديده است تا در صورت خرابي  يکي از سنسورها و يا وجود خرابي در سيم کشي خودرو، ايسيو واکنشي بهينه و ايمن را ارايه نمايد. 


اين محصول داراي يک سال گارانتي تعويض بي قيد و شرط مي باشد.