کلید برد لمسی فن آورانی

Odoo • A picture with a caption
 

کليد برد CNG لمسي طرح فن آوراني،  قابل جايگزيني با تمامي کليد بردهايي است که از دسته سيم مشابه استفاده مي کنند.

توجه: کليدبردهاي لمسي آوا به شما اين امکان را مي دهد که خودرو را تنها با سوخت گاز نيز روشن کنيد، براي اين کار از دستور العمل زير استفاده کنيد.  


 اين محصول را مي توانيد به سه صورت زير سفارش دهيد.


 کليد برد با دسته سيم 


 کليد برد بدون دسته سيم


 دسته سيم مجزا


اين محصول داراي يک سال گارانتي تعويض بي قيد و شرط مي باشد.