کليد برد LPG لمسی

Odoo • A picture with a caption
 

  کليد برد LPG لمسي آوا الکتريک ، قابل جايگزيني با تمامي کليد بردهاي سه حالته معمولي است که از دسته سيم مشابه استفاده ميکنند.


 اين محصول را مي توانيد به سه صورت زير سفارش دهيد.


  کليد برد با دسته سيم 


  کليد برد بدون دسته سيم


  دسته سيم مجزا

 


اين محصول داراي يک سال گارانتي تعويض بي قيد و شرط مي باشد.